Advertisement

daynghemientay.edu.vn

Website Worth: $0.00

Daily Pageviews: 0

Daily Ads Revenue: $0.00

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An - Thị xã Thái Hòa Nghệ An

Description: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An; Địa chỉ: Phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 038.3881275…

Tags: trường Trung cấp nghề kinh tế Kỹ thuật miền Tây nghệ giáo dục Nghĩa đàn thị thái Hòa cao đẳng liên thông đại học đào Tạo công nhân sửa chữa nông nghiệp ...

SEO Information

Index Info For: daynghemientay.edu.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.53.169.177

Server name: Microsoft-IIS/8.5

Country Name:

Country Code:

Latitude:

Longitude:

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
daynghemientay.edu.vn IN A 3600 ip: 103.53.169.177
daynghemientay.edu.vn IN NS 3600 target: dns22.fpt.vn
daynghemientay.edu.vn IN NS 3600 target: dns21.fpt.vn
daynghemientay.edu.vn IN SOA 3600 mname: dns21.fpt.vn
rname: hostmaster.fpt.vn
serial: 7
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
daynghemientay.edu.vn IN MX 3600 pri: 10
target: 711d109505ddc841a19735c0ccb75d.pamx1.hotmail.com
daynghemientay.edu.vn IN TXT 3600 txt: v=msv1t=711d109505ddc841a19735c0ccb75d
entries: v=msv1,t=711d109505ddc841a19735c0ccb75d
daynghemientay.edu.vn IN TXT 3600 txt: v=spf1include:hotmail.com~all
entries: v=spf1,include:hotmail.com,~all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: MooTools

Keyword density

# keyword count density %
1 học 42 2.98
2 trường 29 2.06
3 chức 26 1.85
4 dạy 22 1.56
5 công 21 1.49
6 cấp 21 1.49
7 nghề 18 1.28
8 của 17 1.21
9 nghệ 17 1.21
10 viên 17 1.21
11 kinh 17 1.21
12 tác 16 1.14
13 nhiệm 16 1.14
14 năng 16 1.14
15 nhân 16 1.14
16 đảng 15 1.07
17 hội 15 1.07
18 thuật 14 0.99
19 giáo 14 0.99
20 giảng 14 0.99
21 trung 13 0.92